Fått pålegg om ny avløpsløsning?

Mange bor i dag i boliger med gamle avløpsløsninger av forskjellig grad, enten det er direkte utslipp av kloakk til fjord eller elv, eller septiktanker og slamavskillere med eventuell infiltrasjon i etterkant. Flere og flere kommuner vil fremover pålegge boliger med slike eldre løsninger å gjøre noe for å redusere sine utslipp.

Les mer