SLAMTØRKE

Slamtørke er egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil. Dette kan være på fjellet, øyer eller i skjærgården hvor rekkevidden for slambåt eller bil ikke er tilgjengelig. Slamtørke er egnet for en husholdning på 5 til 15 PE.

Med Klaros teknologi er det mulig å tørke slammet som blir produsert i minirenseanlegget på egen eiendom. Slamtørkeren kobles til renseanlegget som renser vannet for slam. Filteret i slamtørkeren skiller slam og vann og tørker slammet. Dette kan deretter enkelt komposteres eller leveres til kommunalt deponi. 

TEKNISK INFORMASJON

* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra ett menneske

TEKNISK INFORMASJON

Slamtørken er tidsstyrt fra en timer i styreskapet, og slampumpen er kun aktiv om natten. Strømbesparende varmekabler i slamtørken tørker slammet.

* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra ett menneske

RELATERTE PRODUKTER

SLAMTØRKE