SERVICE

Vi leverer produkter som sikrer lokalmiljøet.Et viktig arbeidet er å sørge for at anlegget driftes optimalt, og tilpasses de ulike husstandenes spesifikke rensebehov. 

 

Vårt unike oppfølgingssystem har alle kunder registrert, slik at vi lett kan gå inn å se på tidligere servicer etc. Systemet gjør det enkelt for oss som team å kunne samarbeide, og alltid ha kontroll på driften av ditt anlegg.

Vi anvender toppmoderne måleutstyr og høyteknologiske dataprogrammer for å loggføre og analysere renseresultater. Alle våre serviceteknikere har bred bakgrunn, og har gjennomgått både internt opplæringsprogram og ekstern kursing.

Vi er stolte av våre fulltidsansatte teknikere, som utfører all service på KLARO Renseanlegg. Et godt miljø og bred erfaring seg i mellom, hvor erfaring og kunnskap deles, gjør at våre kunder får best mulig resultat.

KLARO har vakttelefon 24 timer i døgnet for å sørge for sikre utslipp fra alle våre renseanlegg. Med KLARO Renseanlegg er du garantert sikret, med god service!

KLARO GARANTI

Klaro Garanti er et tilbud til kunder som har renseanlegg som ikke lengre dekkes av garanti under kjøpslovens bestemmelser. Ordningen gir deg kontroll på driftskostnadene til anlegget, og forhindrer uforutsette utgifter. Dersom driftskomponenter ikke kan repareres dekker Klaro Garanti utskiftingen, og sikrer anlegget optimal drift.

 

Hva dekkes av Klaro Garanti?

  •  Datamaskiner, ventiler, kompressor, doseringspumpe
  • Arbeidstid medgått
  • Kjøretid medgått

 

Anleggseiers ansvar:

  • Feil inntruffet før avtalen blir gjort gjeldende
  • Feil som følge av manglende overholdelse av brukerinstruks
  • Naturskade