SEPTIKTANKER

En slamavskiller/septiktank er en prefabrikkert tankenhet som har som primæroppgave å holde flyteslam og faste partikler (sedimenterbart slam) tilbake fra avløpsvannet. Slamavskiller er en enkel renseløsning som krever lite areal, er rimelig å etablere og har minimalt behov for tilsyn og kontroll

Vi i Klaro kan levere septiktanker i både plast og glassfiber, og dimensjonerer etter ditt behov.

TEKNISK INFORMASJON

Dimensjonering Ved dimensjonering av slamavskillere skal vannvolum (V) og slamvolum (S) beregnes. De viktigste faktorene for valg av riktig tankstørrelse (våtvolum) er:

• Type anlegg
• Beregnet antall personer eller enheter tilsluttet (PE)*
• Krav til minimum oppholdstid av avløpsvannet
• Krav til tømmehyppighet
* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra et menneske

En slamavskiller dimensjoneres som standard for 2 års slamlagringsvolum. For eksempel en 4 m3 slamavskiller skal ha minimum 2,0m3 slamlagringskapasitet. For gråvannsanlegg (avløp bad, dusj, vask) kan slamlagringsvolumet halveres. Fritidsbebyggelse som benyttes mer enn 90 dager pr. år, dimensjoneres vanligvis som bolig

RELATERTE PRODUKTER

GRÅVANNSANLEGG