MINIRENSEANLEGG

Minirenseanlegg fra Klaro er konstruert for effektiv rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Renseanlegget er enkel i sin tekniske oppbygning og installeres med kun plug and play kabler og kontakter. Det er lett å tilpasse løsninger til individuelle behov, da våre minirenseanlegg leveres i tanker av glassfiber, plast eller betong for å sikre at våre kunders ønske, mål og behov blir sett. Våre tanker er levert av anerkjente produsenter, gjennomgår grundig testing og holder høy kvalitet for å sikre driftsikkerhet og levetid. 

  • Minirenseanlegg passer for 5-50 PE.
  • Ingen bevegelige deler, pumper eller elektriske komponenter i avløpsvannet.
  • All elektronikk er samlet i styreskapet, som sikrer optimal driftsikkerhet.
  • Leveres med «plug and play» kabler og kontakter.
  • Følger internasjonale standarder (CE-merket).
  • Fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden
  • Innehar alle norske godkjenninger for bruk ved helårsbolig og fritidsbolig

VÅRE ULIKE VARIANTER AV MINIRENSEANLEGG

Vår SBR-teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming.

Klaro er opptatt av å levere gode løsninger av renseanlegg tilpasset kundenes ønske og behov. Vi har derfor et stort tilbud av tanker til renseanlegg slik at en optimal løsning kan tilbys. Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger i både glassfiber, betong, og plast.

BETONG

Betongtanker fra Klaro har lav oppdrift, noe som gjør dem spesielt egnet for installasjon i områder med høy grunnvannstand. Et minirenseanlegg i betong et også enkelt å installere i kjøresterk utgave for trafikklast, enten personbil eller tyngre kjøretøyer. 

GLASSFIBER

Våre glassfibertanker er norskproduserte, og er vårt mest solgte produkt. Klaros renseanlegg i glassfiber har store slamlagre, lang levetid og lave transportkostnader. 

PLAST

Vi leverer rotasjonsstøpte plasttanker i både polypropylen (PP) og polyetylen (PE) fra dyktige internasjonale produsenter. Klaro leverer miljøvennlige alternativ av plasttanker, laget i resirkulert plast. 

* PE = personekvivalenter = gjennomsnittlig utslipp fra et menneske

BESKRIVELSE

Klaro minirenseanlegg er et SBR-anlegg. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus. Inngående avløpsvann renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam.

Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk rensing. I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.

STYRESKAP

PUMPESTASJONER

INFILTRASJONSANLEGG

SLAMTØRKE

GALLERI AV RENSEANLEGG: