MOBILE RENSEANLEGG

Klaro leverer renseanlegg i standard 20 og 40 fots container, med alle tekniske komponenter installert innvendig i containeren, beskyttet mot vær og vind. Anleggene er enkle å flytte på, trenger ikke nedgraving, og er dermed utrolig godt egnede for bruk der man ønsker en midlertidig renseløsning for avløpsvann, eller har behov for å flytte rundt på renseanlegget.

Anleggets kapasiteter skreddersys til kundens individuelle behov, og vi kan rense opp til 30.000 liter avløpsvann per døgn i en enkelt 40-fots container. Skulle det være behov for mer kapasitet kan flere containere enkelt parallellkobles.

Typiske bruksområder for mobile renseanlegg er ved midlertidige brakkerigger tilhørende veiarbeid, vannkraftutbygging, tunnelarbeid og gruvedrift. Den kan også brukes ved avsidesliggende forskningsstasjoner, campingplasser eller militærleirer. 

Fordeler med mobile renseanlegg: 

  • Kun «plug and play» kontakter og kabler
  • Alle komponenter er forhåndsinstallert
  • Konstruert for å behandle og rense inntil 30.000 liter avløpsvann per døgn i en enkelt container
  • Lavt strømforbruk
  • Parallellkobling av flere containere er mulig for rensing av større menger avløpsvann
  • Bruker en spesialdesignet versjon av den grundige testede fullbiologiske SBR-metoden
  • Klarer selv de strengeste rensekrav

Parallellkobling

Dersom man har midlertidig behov for renseløsning av svært mye avløpsvann kan vi levere store midlertidige renseanlegg i containere, og har muligheten både for utleie og salg av løsninger. Vi hjelper deg å få oversikt over detaljert hva du har behov for, lager tekniske beregninger, og setter opp et tilbud. I kontakt med oss vil du alltid få tildelt en fast kontaktperson du kan forholde deg til i hele prosessen.

Dersom det er behov for pumpestasjoner for å pumpe avløpsvannet kan vi levere disse også, samt beregne og dimensjonere pumpestasjoner og pumpeledninger.

Ulike teknologier til ulike behov

Avhengig av det spesifikke anleggets behov vil vi utnytte ulike teknologier for mobile renseanlegg. I sin enkleste form består en mobil renseløsning av en standard glassfibertank i en container, hvor også et styreskap for innendørs montering er montert sammen med varmeelement og kjemikaliebeholder.

Ønsker man større kapasitet enn denne teknologien tillater har vi spesialbygde containere med renseløsninger i, og patenterte styresystemer i eget klimakontrollert maskinrom.

Service på mobile renseanlegg

Klaro har sørget for rent vann siden 2001. Våre produkter er aktuelle alle steder hvor det ikke lar seg gjøre å koble seg til det kommunale avløpsnettet. Vi har det riktige renseanlegget til alle formål, enten det gjelder eneboliger, hytter, industriområder, campingplasser eller kommunale anlegg, fra 1 til 5000 PE.

Vi har egen serviceavdeling med fulltidsansatte serviceteknikere som døgnet rundt står klare for å løse deres behov, og bidra til sikker og miljøvennlig drift.

MOBILE RENSEANLEGG