Innsikt, nyheter og innlegg fra Klaro

Matavfallskvern og minirenseanlegg?

Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.

Les mer

100PE renseanlegg ved Breivann

Denne uken har vi levert et 100PE renseanlegg til et hyttefelt i Larvik kommune. Et slikt renseanlegg gjør at de påkoblede hytteeierne kan benytte vann og avløp like komfortabelt som hjemme, noe som nok oppleves som en stor forbedring fra tradisjonell "snurredass" som var normen i hyttefeltet fra før.

Les mer

Godkjent minirenseanlegg for sesongbruk

April 28, 2020
Nyhet

Renseanlegg for hytte og enebolig må tåle å stå uten belastning i flere uker uten at det går ut over renseevnen. Hvis ikke vil anlegget kunne føre til betydelige utslipp og forurense nærområdet. For å dokumentere denne evnen har Klaro gjennomført en grundig test og innlemmet denne i godkjenningen fra Sintef.

Les mer

Prosjekt Sri Lanka

May 1, 2017
Nyhet

Vi har i en årrekke bidratt i utviklingsarbeid på Sri Lanka, for å bedre vannkvaliteten for sårbare lokalområder. Gjennom samarbeidspartnere har vi bygget renseanlegg for kloakk på en rekke hoteller og resorter spredt utover landet.

Les mer