INFILTRASJONSANLEGG

Myndighetene kan kreve at det rensede avløpsvannet infiltreres på eiendommen, dersom det ikke er noe egnet helårsvannførende elveløp, en fjord eller en grøft i nærheten som kan ta mot det rensede vannet. Det som da trengs er et jordsmonn med god filitreringskapasitet, med minst én meter avstand ned til grunnvannet.

  • Består av en eller flere infiltrasjonstuneller som hver rommer 300 liter
  • Kan installeres i et TWIN-system ved dårlig tilgang på areal, noe som øker kapasiteten per tunell til 600 l
  • Dimensjoneres etter ønske og behov
  • Kan legges som flere parallelle linjer med tuneller
  • Innebygget inspeksjonsluke og lufting med kullfilter
  • Kjøresterk installasjon mulig for alle type kjøretøyer

INFILTRASJONSALEGG