GRÅVANNSANLEGG

Gråvannsrenseanlegg fra Klaro er en trygg løsning for deg som trenger separate løsninger for sortvann (kloakk fra toalett) og gråvann (avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom). Våre anlegg er godt egnet for eiendommer i områder med strenge rensekrav og sårbar natur, og leverer stabilt gode renseresultater. Anlegget renser 90 % av fosfor og organisk stoff og har lave driftskostnader. 

Klaro kan levere renseanlegg for gråvann for innendørs installasjon, og som nedgravd løsning. Vi har mange års erfaring og dimensjonerer gråvannsanleggene etter VA-miljøblad nr 60. Vi tilrettelegger anleggene for prøvetaking. 

Et gråvannsanlegg fra Klaro kommer som komplett leveranse med enkel montering. 

Våre gråvannsanlegg har integrert slamavskiller og biofilter. I slamavskilleren sedimenteres partikler som i en tradisjonell septiktank, før vannet føres videre inn i biofilteret hvor naturlige biologiske prosesser foretar rensingen på en miljøvennlig og skånsom måte.