GRÅVANNSANLEGG

Gråvannsrenseanlegg fra Klaro er en trygg løsning for deg som av ulike grunner ønsker å ha separate løsninger for sortvann og gråvann. Våre anlegg er godt egnet for eiendommer i områder med strenge rensekrav og sårbar natur, og leverer stabilt gode renseresultater.

Vi dimensjonerer anleggene etter VA-miljøblad nr. 48, og vi har mange års erfaring med å levere både nedgravde løsninger og løsninger for innendørs bruk. Vi tilrettelegger anleggene for prøvetaking, og kan levere pumpekummer der utslipp med selvfall ikke er en mulighet.