Klaro garanti

 

Hva er Klaro garanti og fordeler med dette

  • Tilbud til kunder som har renseanlegg fra Klaro som ikke lenger dekkes av garanti fra kjøpsloven.
  • Klaro garanti gir deg kontroll på driftskostnadene, ingen uforutsette utgifter.
  • Hvis driftsdeler ikke kan repareres, skifter vi til nye komponenter.
  • Anlegget fungerer optimalt hele tiden.

 

Hva dekkes av Klaro garanti

  • Datamaskiner, ventiler, kompressor, dosering pumpe, deler i tanken.
  • Arbeidstid medgått.
  • Reisetid.

 

Hvordan bestille Klaro garanti

  • Kontakt oss på telefon 37 15 68 00 / fyll ut dette skjema og returner til oss.
  • Via e-post: post@klaro.no
  • Via post: Klaro renseanlegg Norge AS, Porsveien 12, 4994 Akland.

 

Vilkår Klaro garanti

 

1. Varighet

Avtalen trer i kraft etter første gjennomførte service etter at avtalen er signert.

Avtalen gjelder for minimum 1 år og må sies opp innen 2 mnd. før avtaleperiodens utløp, og avsluttes da. Deretter er det 2 mnd. oppsigelsesfrist.

Avtalen vil ikke gjelde i de tilfeller der Klaro Renseanlegg Norge AS har uoppgjorte krav for renseanlegget eller serviceavtalen mot anleggseier.

 

2. Satser (pr. 01.01.2021)

1 hus Klaro renseanlegg kr. 78,- pr. mnd. 4 hus Klaro renseanlegg kr. 335,- pr. mnd.

2 hus Klaro renseanlegg kr. 162,- pr. mnd. 5 hus Klaro renseanlegg kr. 395,- pr. mnd.

3 hus Klaro renseanlegg kr. 285,- pr. mnd.

Anlegg fra 6 boenheter/30PE og oppover kr. 82,- per boenhet/5PE pr. mnd.

 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisene indeksreguleres hvert år.

Klaro garanti faktureres 2 ganger i året, sammen med ordinær servicefakturering. 

Egenandeler knyttet til ekstraordinær serviceutrykning vil være kr 850,- inkl. mva. pr. utrykning.

 

3. Kundens ansvar/Hva som må dekkes av kunden.

3.1 Kunden vil selv være ansvarlig for feil som har inntruffet før avtalen blir gjort gjeldende.

3.2 Feil som følge av manglende overholdelse av brukerinstruks/egenkontroll.

3.3 Kunden er selv ansvarlig for feil som er fremkommet ved grov uaktsomhet eller feil bruk.

3.4 Kosmetiske eller ubetydelige feil dekkes ikke av Klaro garanti.

3.5 Feil forårsaket av naturskade (dekkes normalt av forsikringer).

 

4. Klaro Renseanlegg Norge AS ansvar.

4.1 Klaro Renseanlegg Norge AS plikter å reparere eller bytte komponenter som nedsetter 

anleggets funksjoner. Gjelder ikke bytte av 9V batteri i styreskapet og lameller i kompressor.

4.2 Klaro Renseanlegg Norge AS skal ikke ta fratrekk for alder ved bytte av komponenter.

4.3 Deler/komponenter som blir byttet ved et ordinært servicebesøk skal ikke belastes 

med egenandel.

 

5. Fornyelse 

Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene.

 

6. Andre forhold

Avtalen er basert på Klaro Renseanlegg Norge AS sine historiske erfaringer med 

ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har 

Klaro Renseanlegg Norge AS rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering. Klaro Renseanlegg Norge AS har også rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse. 

Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.

 

5. Fornyelse 

Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene.

 

6. Andre forhold

Avtalen er basert på Klaro Renseanlegg Norge AS sine historiske erfaringer med ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har 

Klaro Renseanlegg Norge AS rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering. Klaro Renseanlegg Norge AS har også rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse. 

Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.