Klaro garanti

 

Hva er Klaro garanti og fordeler med dette

Klaro Garanti er et tilbud til kunder som har minirenseanlegg fra Klaro,og som ønsker forutsigbarhet i økonomien. Ordningen er en utvidet serviceavtale, som gir deg som kunde kontroll over uforutsette utgifter

 

Hva dekkes av Klaro garanti

 • Komponenter ved minirenseanlegget som må byttes
 • Medgått arbeidstid
 • Medgått reisetid

 

Hvordan bestille Klaro garanti

 • Kontakt oss på telefon 37 15 68 00 / fyll ut dette skjema og returner til oss
 • Via e-post: post@klaro.no
 • Via post: Klaro renseanlegg Norge AS, Porsveien 12, 4994 Akland

 

Vilkår Klaro garanti

 

1. Varighet

• Avtalen om Klaro Garanti trer i kraft fra bestillingsdato

• Avtalen gjelder for minimum 1 år og må sies opp innen 2 mnd. før avtaleperiodens utløp, og avsluttes da. Deretter er det 2 mnd. oppsigelsesfrist

• Avtalen vil ikke gjelde i de tilfeller der Klaro Renseanlegg Norge AS har uoppgjorte krav for renseanlegget eller serviceavtalen mot anleggseier

 

2. Satser (pr. 01.01.2021)

5 PE Kr 78 ,- pr mnd

10 PE Kr 162 ,- pr mnd

15 PE Kr 285 ,- pr mnd

20 PE Kr 335 ,- pr mnd

25 PE Kr 395 ,- pr mnd

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisene indeksreguleres årlig.

Ta gjerne kontakt med oss for satser for større renseanlegg enn 25 PE.

Klaro Garanti faktureres 2 ganger i året, sammen med ordinær fakturering for service.

Egenandelen knyttet til ekstraordinær serviceutrykning vil være kr 1.250 inkludert merverdiavgift per utrykning.

 

3. Anleggseiers ansvar

 • Kunden vil selv være ansvarlig for feil som har inntruffet før avtalen blir gjort gjeldende
 • Feil som følge av manglende overholdelse av brukerinstruks/egenkontroll
 • Kunden er selv ansvarlig for feil som er fremkommet ved grov uaktsomhet eller feil bruk
 • Kosmetiske eller ubetydelige feil dekkes ikke av Klaro garanti
 • Feil forårsaket av naturskader, dette dekkes normalt av innbo/husforsikring.

 

4. Klaro Renseanlegg Norge AS ansvar.

 

 • Klaro plikter å reparere eller bytte komponenter som nedsetter anleggets funksjoner.
 • Det tas ikke fratrekk for alder ved bytte av komponenter
 • Deler/komponenter som blir byttet ved et ordinært servicebesøk skal ikke belastes med egenandel.

 

5. Fornyelse 

Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene.

 

6. Andre forhold

Avtalen er basert på Klaro renseanlegg Norge AS sine historiske erfaringer med ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har Klaro renseanlegg Norge AS rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering.

Klaro renseanlegg Norge AS har rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse.

Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.