Fått pålegg om ny avløpsløsning?

Mange bor i dag i boliger med gamle avløpsløsninger av forskjellig grad, enten det er direkte utslipp av kloakk til fjord eller elv, eller septiktanker og slamavskillere med eventuell infiltrasjon i etterkant. Flere og flere kommuner vil fremover pålegge boliger med slike eldre løsninger å gjøre noe for å redusere sine utslipp.

Les mer

Matavfallskvern og minirenseanlegg?

Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.

Les mer