Mange er usikre når de skal grave ned minirenseanlegget sitt. De aller fleste velger derfor å alliere seg med en graveentreprenør eller en rørlegger for å koordinere mottak av anlegget, nedsetting og tilkobling.

Klaro har nedsettingsinstrukser for tanker og styreskap, og oppbygging av infiltrasjonsanlegg, drenering eller andre utslippsløsninger ordner ansvarlig prosjektererende og/eller søker.

En glassfibertank eller plasttank kan nærmest uten unntak flyttes på og settes ned med en hvilken som helst gravemaskin, eller for hånd om man er en ivrig gjeng og tilgangen på maskiner er dårlig. En betongtank kan flyttes av større gravemaskiner, men oftest er det enklest med en kranbil, som på bildene under her.

I galleriet over her har kunde satt ned betongtank, og etterisolert for å være ekstra sikret mot frost. På stedet var det også krav om etterpolering, så det er satt ned en kloreringstank.

Her er det satt ned en glassfibertank med tilleggsmodulen slamtørke, da det ikke var tilgang for slambil eller slambåt på eiendommen. Dette er en mye brukt løsning på hytter uten helårsvei hvor man ønsker full sanitær standard, og bruker minirenseanlegg som renseløsning for avløpsvannet på eiendommen.