Onsdag 18.05 leverte vi tre brannvannstanker med et totalvolum på 186.000 liter / 186 m3 til et industriområde i Sogndal.

Nedsetting med mobilkran

Klaro sine hovedprodukter er innenfor rensesektoren i spredt avløp, men vi leverer også andre typer tankløsninger i alle størrelser. I tillegg til minirenseanlegg og større renseanlegg leverer vi også slamavskillere, brannvannstanker, drikkevannstanker, buffertanker, oljeutskillere, pumpestasjoner og fettutskillere.

I dette prosjektet har vi levert tre store brannvannstanker i PP-plast, som kommer ferdige i plug-and-play konfigurasjon, med lufting og brannhydrant. Tankene kan tilknyttes kun brannhydranter, kun pumpekum, eller en kombinasjon av pumpekum og brannhydranter.

Brannvannstanker er aktuelle produkter der det kommunale eller private drikkevannsnettet ikke kan levere store nok mengder vann til slokking, og hvor behovet for sikker tilgang til slokkevann er spesielt stort.

Denne tanken er 62.000 liter

Tankene kommer med ferdig sveisede rør inn og ut, alternativt med flensekoblinger. Disse bygges spesielt til hvert prosjekt, slik at individuelle behov er ivaretatt. Vi leverer systemer fra 5000 liter til 500.000 liter.