Minirenseanlegg (under 50 PE) skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. Forurensningsforskriftens vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11.

Denne drifts- og vedlikeholdsavtalen kaller vi i Klaro Renseanlegg Norge AS for en serviceavtale. I serviceavtalen står det informasjon om anlegget, om hvor mange servicer minirenseanlegget skal ha årlig, hva som utføres på service, samt annen relevant informasjon.

Under service funksjonstestes alle renseanleggets komponenter, og det utføres vedlikehold etter behov. Det tas stedlige prøver av utløpsvannet, hvor det analyseres for pH, oksygeninnhold, turbiditet og ortofosfat. Slammengde i slamkammer kontrolleres med elektronisk slamlodd. For anlegg med kjemisk felling av fosfor kontrolleres doseringsutstyret og doseringsmengde, og kjemikaliebeholder byttes eller etterfylles.

Service på 5 PE minirenseanlegg

Servicetekniker signerer for servicen på en liste i styreskapet, og genererer en servicerapport med all relevant informasjon. Denne rapporten blir sendt til kommunen eiendommen tilhører for å oppfylle krav satt i utslippstillatelsen. Kravet om serviceavtale gjelder uansett om anlegget er tilkoblet en fritidsbolig/hytte, eller en helårsbolig.

Servicebil på vestlandske vinterveier

Alle serviceteknikere fra Klaro Renseanlegg Norge AS er fulltidsansatte, norsktalende og sertifiserte i henhold til gjeldende regelverk. Siden våre ansatte arbeider hos oss på fulltid betyr det at vi utfører service alle virkedager, hele året. Kun ved ekstreme snøfall kommer man ikke frem til renseanleggenes lokk, men med landets varierte geografi og nedbørsmengder finnes det alltid et sted vi kan reise til for å få utført våre servicer – også på vinteren. Dette betyr at utrykningstiden er svært kort, siden det oftest vil befinne seg en servicetekniker i nabolaget dersom noe skulle oppstå.

Slamtømming

Slamtømming følger den aktuelle kommunens tømmerutiner, og administreres av kommunen som lokal forurensningsmyndighet. Dersom tømmerutinene angir behovsprøvd tømming er servicetekniker behjelpelig med bestilling av slamtømming.

Vårt serviceteam kan alltid nås på telefon 37 15 68 00, for å besvare dine henvendelser.