På videoen kan man se nedsetting av et minirenseanlegg i betong. Fordelen med et minirenseanlegg i betong er at det har svært lav oppdrift, og er dermed ekstra godt egnet for nedsetting i bløte områder eller i nærheten av av bekker og vassdrag.

Vi i Klaro benytter betongtanker både til minirenseanlegg (betyr at utslippets størrelse er under 50PE) og til anlegg for hyttefelt, boligfelt og lignende som kan betjene opp til 5000 PE.

Vi kjøper betongtanker fra de beste produsentene vi finner i Europa, og leverer helstøpte tanker, da dette gir tanken bedre funksjon, og sterkere egenskaper.

I vår SINTEF-godkjenning kan du lese mer om kapasiteten for våre ulike minirenseanlegg i betong. For 5PE, 10PE og 15PE består anleggene kun av en betongtank, mens om man skal ha anlegg for 20PE og oppover består anlegget av flere tanker som kobles sammen, slik som i forsidebildet i denne artikkelen.

Ved valg av løsning er det viktig å tenke på at dette er en renseløsning som skal vare i mange tiår, og med god planlegging og valg av riktig produkter kan man minske levetidskostnadene på avløpsløsningen sin veldig. Kontakt oss, så hjelper vi deg videre i prosessen med valg av renseløsning, enten det er til bolig eller fritidsbolig/hytte.