I 2017 leverte vi et større renseanlegg som renser kloakken for et hyttefelt i Nissedal kommune, på grensa mellom Agder og Telemark. Renseanlegget er dimensjonert for 100 PE (personekvivalenter).

Om hyttefeltet

Vedlausfjell er et område i Nissedal kommune i Telemark og Vestfold fylke, like over grensa fra Gjerstad i Aust-Agder. Telemark Panorama AS selger naturtomter og bygger hytter i tradisjonell skandinavisk stil. Området har komplett infrastruktur, med strøm-, vann-, og kloakkledninger frem til hver tomt som har egen veitilgang.

Tomtene er store, og hyttene etableres med mye friområder mellom bebyggelsen. Det er god utsikt utover klassisk Telemarksnatur.

Om renseanlegget

Renseanlegget for å rense kloakken for hyttefeltet består av tre betongtanker, og et utendørs styreskap hvor kompressor og styresentral er plassert. Anlegget jobber etter samme renseteknologi som våre minirenseanlegg, og behandler både gråvann og sortvann i en felles løsning. På den måten kan man nyte samme komfort og standard på hytta som man er vant med fra egen bolig.

Klaro utfører service på renseanlegget, med seks årlige servicebesøk hvor det tas vannprøver for å kontrollere hvor godt anlegget presterer, og komponentene vedlikeholdes for å sikre en lang og god levetid. Renseanlegget er utstyrt med GSM-fjernvarsling, slik at vår døgnbemannede serviceavdeling umiddelbart får beskjed om det skulle være noe, slik at det sikres kort utrykningstid.