Når det ikke lar seg gjøre å koble seg til det kommunale avløpsnettet, er det renseanlegg som gjelder.

Mer enn 300.000 mennesker bruker et renseanlegg fra Klaro hver dag. Et stort antall benytter minirenseanlegg (fra 5 til 50PE) for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Klaro’s minirenseanlegg fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden, er meget enkelt i sin tekniske oppbygning, og lett å tilpasse ulike behov

Våre produkter:

RENSEANLEGG

Fra 1-50 personer

Klaro’s minirenseanlegg fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden, er meget enkelt i sin tekniske oppbygning, og lett å tilpasse ulike behov.

STORE RENSEANLEGG

Fra 51-5000 personer

Våre produkter omfatter minirenseanlegg fra 5 PE og opp til større anlegg med en maksimal kapasitet på 5000 PE

INFILTRASJONSANLEGG

For rensing av avløpsvann

Finnes det ikke noe egnet elveløp, eller grøft i nærheten som kan brukes til å bortlede det rensede avløpsvannet? I så fall kan myndighetene kreve at det rensede avløpsvannet infiltreres på eiendommen.

MOBILE RENSEANLEGG

Den intelligente renseløsning

KLARO container.blue® er et nytt mobilt renseanlegg i en standard 20 fots container. Den er konstruert for å være enkel å ta i bruk, og enkel å flytte på (plug-and-play). 

GRÅVANNRENSEANLEGG

Løsninger for sortvann og gråvann.

Gråvannsrenseanlegg fra Klaro er en trygg løsning for deg som av ulike grunner ønsker å ha separate løsninger for sortvann og gråvann.

SEPTIKKTANKER

Både plast og glassfibertanker

En slamavskiller/septiktank er en prefabrikkert tankenhet som har som primæroppgave å holde flyteslam og faste partikler  tilbake fra avløpsvannet.

PUMPESTASJONER

Klaro pumpestasjoner kommer i tre ulike størrelser.

Klaro pumpestasjoner kommer i tre ulike størrelser, som leveres ferdig montert, med pumper og styringssystem etter kundens behov.

FETT- OG OLJEUTSKILLER

Kan dimensjonere våre løsninger etter dine inviduelle behov.

Klaro leverer både fettutskillere og oljeutskillere, og kan dimensjonere våre løsninger etter dine inviduelle behov.

SLAMTØRKE

Der det ikke er fremkommelig for slambil

Egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil, på øyer eller i skjærgården der det kun er båtforbindelse og utenfor rekkevidde for slambåt.

ANDRE PRODUKTER

Her har vi samlet våre andre produkter

Her finner du andre produkter og reservedeler og tilbehør til ditt Klaro Renseanlegg og andre produkter.