Når det ikke lar seg gjøre å koble seg til det kommunale avløpsnettet, er det renseanlegg som gjelder.

Mer enn 300.000 mennesker bruker et renseanlegg fra Klaro hver dag. Et stort antall benytter minirenseanlegg, som passer fra 5 til 50 PE for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Minirenseanlegg fra Klaro fungerer etter den vel utprøvde og grundig testede fullbiologiske SBR-metoden. Renseanlegg fra Klaro er meget enkle i sin tekniske oppbygning – og lett å tilpasse ulike behov.

Våre produkter:

MINIRENSEANLEGG

Fra 5-50 personer

Minirenseanlegg fra Klaro passer for hus og hytter fra 5 til 50 PE. Renseanlegget er lett å tilpasse individuelle behov og konstruert for effektiv rensing av avløpsvann. 

STORE RENSEANLEGG

Fra 51-5000 personer

Store renseanlegg er optimalisert for å passe hyttefelter, industriområder, byggefelt, campingplasser og et bredt spekter av andre bruksområder hvor større grupper deler renseanlegg. 

INFILTRASJONSANLEGG

For rensing av avløpsvann

Finnes det ikke noe egnet elveløp, eller grøft i nærheten som kan brukes til å bortlede det rensede avløpsvannet? I så fall kan myndighetene kreve at det rensede avløpsvannet infiltreres på eiendommen. 

MOBILE RENSEANLEGG

Den intelligente renseløsning

Typiske bruksområder for et mobilt renseanlegg er ved midlertidige brakkerigger tilhørende veiarbeid, vannkraftutbygging, tunnelarbeid og gruvedrift. KLARO container.blue® er et nytt mobilt renseanlegg i en standard 20 fots container. 

GRÅVANNRENSEANLEGG

Løsninger for rensing av gråvann.

Renseanlegg for gråvann er en trygg og god løsning for deg som ønsker eller har fått pålegg om separate løsninger for sortvann og gråvann. 

SEPTIKKTANKER

Vi har tanker i plast og glassfiber

En slamavskiller/septiktank er en prefabrikkert tankenhet som har som primæroppgave å holde flyteslam og faste partikler tilbake fra avløpsvannet. Passer for deg som har lov til å infiltrere avløpsvannet i grunnen.

PUMPESTASJONER

Klaro pumpestasjoner kommer i tre ulike størrelser.

Klaro pumpestasjoner kommer standard i tre ulike størrelser. Andre løsninger kan skreddersys ved behov. En pumpestasjon pumper kloakk eller annen væske i situasjoner hvor selvfall ikke er mulig. 

FETT- OG OLJEUTSKILLER

Klaro leverer både fettutskillere og oljeutskillere.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å utskille vegetabilsk og animalsk fett. 

SLAMTØRKE

Effektiv tørking av slam hvor slambil ikke har tilgjengelighet

Slamtørke tørker slammet som blir produsert i et minirenseanlegg på egen eiendom og er er egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil. 

ANDRE PRODUKTER

Klaros øvrige produkter til ditt renseanlegg

Her finner du andre produkter, reservedeler og tilbehør til ditt Klaro Renseanlegg og andre produkter.